Binnen Plinkr bestaan er verschillende rollen. In dit artikel lichten we je toe wat de verschillen zijn.

Medewerkers binnen een organisatie kunnen twee rollen hebben:

  • Een eigenaar kan nieuwe cliënten aanmaken en collega’s toegang geven tot de beheerpagina van je organisatie. Daarnaast kan een eigenaar cliënten loskoppelen van de organisatie.
  • Een medewerker kan alleen nieuwe cliënten aanmaken.
  • Beide rollen hebben verder dezelfde bevoegdheden en mogelijkheden.
  • Er zit geen maximum op het aantal eigenaars en medewerkers.

Ook cliënten kunnen verschillende rollen hebben. Deze rollen noemt Plinkr autorisaties.

  • Als je een cliënt geen toegang geeft, krijgt hij of zij geen uitnodiging om mee te kijken. Deze rol is bijvoorbeeld handig als je bewindvoerder bent en de eerste stap naar uitstroom wilt voorbereiden.
  • Je kunt een cliënt ook alleen laten meekijken. Hij of zij kan dan wel meekijken maar zelf geen inkomsten en uitgaven aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld een volgende stap bij bewind of budgetbeheer zijn.
  • Als je cliënt kan meekijken en aanpassen dan hebben jullie beiden dezelfde bevoegdheden. Deze rol past bijvoorbeeld goed bij budgetcoaching of begeleid wonen.
  • Tenslotte kun je een cliënt ook loskoppelen. De cliënt verdwijnt dan uit jullie organisatie en kan Plinkr kosteloos zelfstandig blijven gebruiken.

Tip 1: Bestaat je organisatie uit meerdere hulpverleners? We raden je dan aan om in ieder geval twee eigenaars aan te wijzen. Zo kunnen jullie ook bij ziekte of vakantie uit de voeten.

Tip 2: Beëindigt een cliënt zelfstandig zijn of haar account? Dan blijft het dashboard bestaan, maar heeft hij of zij alleen geen toegang meer. Pas als je organisatie de cliënt loskoppelt wordt ook het dashboard verwijderd.

Heeft u het antwoord gevonden?